ASUS M6742RU - 15.4 /PM730 /2x256 /60G5/ DVD±RW/ WL   (M6742)

Pentium M 1.5, 512MB RAM, 60GB HDD, LCD 15", DVD+/-RW, ATI, Wifi, LAN, Modem
Cina prodažu z PDV / ks
38 720,00 Kč
Cina prodažu bez PDV / ks
32 000,00 Kč
Pentium M 1.5, 512MB RAM, 60GB HDD, LCD 15", DVD+/-RW, ATI, Wifi, LAN, Modem
Dostupnisť:
Na skladi
Nomer tovaru:
M6742
Nomer hrupy asortymentu:
Nazva hrupy asortymentu:
Vaha v kh brutto:
5,250
Harantija:
24 misjaciv
Vyrobnyk:
Asus
Prodavec':
infolinka
infolinka
Mail
info@troell.cz
Telefon
800880801