Monitor 19" BELINEA 106055, TCO03 Dynaflat CRT   (106055)

0.23mm,800x600/120Hz, 1024x768/100Hz,1280x1024/85Hz, h/v 30-78 kHz/50-160Hz, ŠP 200 MHz, E2000
i
Cina prodažu z PDV / ks
5 687,00 Kč
5 747,50 Kč
Cina prodažu bez PDV / ks
4 750,00 Kč
0.23mm, 800x600/120 Hz, 1024x768/100 Hz, 1280x1024/85 Hz, h/v 30-78 kHz/50-160Hz, ŠP 200 MHz, E2000

ZMĚNA PODROBNÉHO POPISU
Dostupnisť:
Na skladi
Nomer tovaru:
106055
Nomer hrupy asortymentu:
Vaha v kh brutto:
6,500
Harantija:
36 misjaciv
Vyrobnyk:
Maxdata
Prodavec':
Kandl
Kandl
Mail
kandl@troell.cz
Telefon
602705345
Mlady
Mlady
Mail
mlady@troell.cz
Telefon
602705360
infolinka
infolinka
Mail
info@troell.cz
Telefon
800880801