TROELL s.r.o.
Adresse:
Doubravská 1615/28
415 01 Teplice
ÈR
Telefon:
Handy:
+420 800 880 801
E-MAIL:
ID-NR:
62245279
ST.ID:
CZ62245279
HR:
Krajský soud v Ústí nad Labem, Spisová znaèka C8393

 
Konto:
55555555/2010 FIO BANKA
Währung:
EUR

 
Konto:
4656777878/0100 Komerèní banka a.s.
Währung:
Kè (CZK)
IBAN:
CZ4656777878
SWIFT/BIC:
KOMBCZPPXXX
Vedení / Management 

Ing. Zdenìk Kandl 
kandl@troell.cz
Obchodní øeditel / Business Manager
417 633 435
Michal Leboviè 
lebovic@troell.cz
Ekonomický øeditel / Economic Director
417 633 433
Jan Mladý 
mlady@troell.cz
Technický øeditel / Technical Director
417 633 436

Poboèka Horovka / Branch / Zweig

Adresse:
Josefa Hory 2556
Teplice
41501, Teplice
Èeská republika
Telefon:
E-MAIL: